• PRIVATE ENFORCEMENT

  Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń reguł konkurencji możliwe jest w każdej branży i na wszystkich rynkach.

  Dowiedz się więcej »

 • Najnowsze PUBLIKACJE

  intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016 poświęcony został w całości szczegółowym zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa konkurencji.

  Zapraszamy do lektury czasopisma dostępnego on-line.

  Dowiedz się więcej »

Ustawa o roszczeniach już w Senacie

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji została skierowana do III czytania. Ustawa został uchwalona 21 kwietnia. Jest wielce prawdopodobne, że ...
więcej

Konferencja naukowa poświęcona private enforcement

W dniach 29-30 czerwca 2017 r. w Supraślu odbędzie się 2. międzynarodowa konferencja zatytułowana "Harmonisation of Private Antitrust Enforcement: Central and Eastern European Perspective". ...
więcej

Projekt ustawy o roszczeniach w Sejmie!

W dniu 8 marca 2017 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. W toku prac parlamentarnych  ...
więcej