• PRIVATE ENFORCEMENT

  Dochodzenie roszczeń wynikających z naruszeń reguł konkurencji możliwe jest w każdej branży i na wszystkich rynkach.

  Dowiedz się więcej »

 • Najnowsze PUBLIKACJE

  intrnetowy Kwartalnik Antymonopolowo-Regulacyjny (iKAR) nr 5/2016 poświęcony został w całości szczegółowym zagadnieniom prywatnego wdrażania prawa konkurencji.

  Zapraszamy do lektury czasopisma dostępnego on-line.

  Dowiedz się więcej »

Ustawa weszła w życie

Ustawa o tzw. private enforcement powinna umożliwić przedsiębiorcom łatwiejsze dochodzenie odszkodowania
więcej

Ustawa opublikowana !

Ustawa opublikowana!   W  Dzienniku Ustaw z dnia 12 czerwca 2017 r. pod poz. 1132 opublikowana została ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody ...
więcej

Ustawa o roszczeniach już w Senacie

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji została skierowana do III czytania. Ustawa został uchwalona 21 kwietnia. Jest wielce prawdopodobne, że ...
więcej